منابع امتحانی کارشناسی ارشد آبخیزداری:

هیدرولوژی:کتاب هیدرولوژی کاربردی (دکتر مهدوی)،اگر وقت داشتید کتاب هیدرولوژی دکتر علیزاده را هم بخوانید.

آبخیزداری: به ترتیب اهمیت:جزوه آبخیزداری (دکتر نخجوانی) ،جزوه آبخیزداری دکتر سلاجقه، کتاب فرسایش آبی {دکترحسینقلی رفاهی(نیازی نیست همه فصول این کتاب را بخوانید)}

حفاظت خاک:جزوه حفاظت خاک(  دکتر نخجوانی).جزوه حفاظت خاک( دکتر سلاجقه)،کتاب فرسایش بادی{ دکتر رفاهی(کسانی میخواهند آبخیزداری شرکت کنند،نیازی نیست که این کتاب  را بخوانند)}.

جامعه شناسی روستایی:جزوه جامعه شناسی روستایی دانشگاه گرگان(دکتر خلیقی) برای کسانی که میخواهند مهندسی آبخیزداری شرکت  کنند+ جزوه دکتر محرابی

مرتع و مرتعداری:کتاب مرتع و مرتعداری (دکتر مقدم ) و کتاب مرتعداری( دکتر مصداقی)+جزوه دکتر ارزانی

ژئومورفولوژی:کتاب های ژئومورفولوژی کاربردی جلد ۱ وجلد۲ (دکتر احمدی) و جزوه دانشگاه یزد(دکتر اختصاصی)

زمین شناسی:(جزوه دانشگاه تهران-فیض نیا)

نوشته شده توسط وحید در یکشنبه چهارم آذر ۱۳۸۶ ساعت ۱۱:۳۱ قبل از ظهر | لینک ثابت |
 
business article